Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys

KOTITALOUSVÄHENNYS VUODELLE 2019:

kotitaloustyöstä, kuten esimerkiksi siivous- ja/tai hoiva- ja kotipalvelu työstä.

Hoiva- ja hoitotyötä ovat myös toisen avustaminen kaupassa sekä pankissa ja apteekissa asiointi toisen puolesta.

EI kuitenkaan sellaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, jota terveydenhoitopalvelut tuottavat arvonlisäverottomasti tai josta on saanut siihen palvelusetelin.

enintään 2 400 €/vuosi. Vähennyksen omavastuu on 100 €.

Lue lisää: https://www.vero.fi

Hushållsavdrag

HUSHÅLLSAVDRAG FÖR ÅR 2019:

för hushållsarbete som t.ex. städning eller vård och omsorgsarbete (typ butiks och aptekshjälp).

Beviljas INTE exempelvis för sådant vård- och omsorgsarbete som leverantörer av hälsovårdstjänster producerar momsfritt, eller sådant arbete som man fått vårdsedel för.

högst 2 400 €/år. Självriskandelen för avdraget är 100 €.

Läsa mer: https://www.vero.fi