Martti Savojärvi 88 v.

Martti Savojärvi 88 v.

Martti Savojärvi 88 v.

Lähes 4-vuotisen käyttäjäkokemuksen perusteella tiedän mitä oikea-aikainen ja oikea-oppinen apu vanhustenhoidossa merkitsee. Luotettavuus ja ammattitaito ovat Haukilahden Hoivapalvelun vahvat osaamisalueet tällä hetkellä.