Yritysesittely

Haukilahden Hoivapalvelu Oy - Yritysesittely

Olemme vuonna 2012 toimintamme Haukilahdessa aloittanut perheyritys ja olemme keskittyneet palvelemaan asiakkaita Etelä-Espoon alueella erityisesti hoiva-, tuki- mutta myös siivouspalvelun aloilla. Hoivapuolella ensisijainen kohderyhmämme ovat ikäihmiset, sekä muut henkilöt, jotka tarvitsevat apua kotona selviytymisessä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle yksilöllisiä ja joustavia palveluita ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita. Toimipisteemme sijaitsee Haukilahdessa.

Yrityksen perustaja, sairaanhoitaja Kirsi Mara-Lucander on toiminut aiemmin Helsingin Kaupungin erikoissairaanhoidon palveluksessa sekä myös Helsingin -ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa keskittyen sisätautipotilaiden hoitoon. Hänellä on myös kokemusta vastaavana hoitajana niin yksityiseltä lääkäriasemapuolelta kuin myös vanhusten hoivapalvelun puolelta.

Hoitohenkilökunta on koulutettua ja kokenutta. Panostamme jatkuvaan ammatilliseen koulutukseen ja hoitotyön kehittämiseen yksikössämme sekä hoitohenkilökunnan mahdollisuuteen osallistua oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Otamme toiminnassamme huomioon kaksikielisyyden vaatimukset ja hoidamme myös ruotsinkielisiä asiakkaita. Teemme yhteistyötä hoitoalan oppilaitosten kanssa tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja.

Tarjoamme myös tukipalveluja muun muassa kauppakäyntejä, kotisiivousta, keskusteluseuraa ja ulkoilutusapua. Tämä toiminta ei edellytä terveydenhuollon koulutusta.

Hoivapalvelutiimissämme työskentelee vakituisesti 2-3 sairaanhoitajaa ja 2-4 lähihoitajaa. Tarjoamme ammattitaitoista palvelua asiakkaan kotona hänen ehdoillaan. Käynnit voivat olla sopimuksen mukaan joko kertaluonteisia tai säännöllisiä.

Tavallisimpia avun tarpeita ovat henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, lääkehuolto (dosetin jako, reseptien uusiminen/apteekkiasiat), haavahoidot, ompeleiden poistot, katetroinnit, apuvälineiden hankinta yms. Teemme asiakkaan toivomuksesta myös pieniä kotiaskareita, esimerkiksi aamupalan laittoa ja käymme kauppa-asioilla tai ulkoilemassa yhdessä.

Avustamme myös lääkäri- ja muilla tutkimuskäynneillä. Teemme myös omaishoitajan vapaiden lomituksia. Olemme Espoon kaupungin hyväksymä palvelusetelituottaja. Toimimme arkisin ja viikonloppuisin klo. 8.00 – 21.00 välillä. Tarvittaessa voidaan sopia ilmainen palvelutarpeen kartoitus/arviointikäynti.

Siivouspalvelut, mukaan lukien ikkunoiden pesu, puutarhanhoito ja lumenluonti, veloitetaan tuntipohjaisesti.

 

Tietosuoja

Yrityksemme henkilörekisterien tietosuojaselosteet (rekisteriselosteet) löytyvät https://d-fence.fi/ alta.

 

Valvira

Hoivahenkilökunnallamme on kaikilla Valviran luvat.

Gäddviks Vårdtjänst Ab – Företagspresentation

Vår verksamhet startade år 2012 och vi har fokuserat oss på att betjäna våra kunder i södra Esbo speciellt inom vård-, hem- men också inom städhjälp. Vårt primarä kundklientel är äldre människor, men också andra personer som behöver hjälp att klara sig hemma. Vårt mål är att erbjuda våra kunder personliga och flexibla tjänster vilka motsvarar kundens behov. Vårt kontor är beläget i Gäddvik.

Firmans grundare, Kirsi Mara-Lucander har flerårig arbetserfarenhet från specialsjukvården inom såväl Helsingfors stad samt också Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, fokuserande på inremedicinsk vård. Hon har också arbetserfarenhet som ansvarig sjuksköterska inom privat läkarsation samt från äldrevårdhem.

Vårdpersonalen har lång arbetserfarenhet och behövlig skolning. I bolaget satsar vi också på fortbildning inom vårdarbetet, och sporrar personalen att hjälpa till att planera och utveckla vår verksamhet. I vår verksamhet tar vi också tvåspråkigheten i beaktande och vårdar också svenskspråkiga kunder. Vi främjar också vårdbranschens skolning genom att anställa studeranden som praktikanter eller som del av sina studier inom vårdbranschen.

Exempel på stödtjänster som vi erbjuder är butiksbesök, hemstädning, diskussions- samt promenadsällskap. Denna stödtjänst kräver inte studier inom vårdbranschen.

I vårt bolag jobbar 2-3 ordinarie sjukskötare och 2-4 närvårdare. Vi erbjuder professionell vårdtjänst hemma hos våra kunder på kundernas villkor. Våra vårdbesök kan vara enligt avtal antingen av engångskaraktär eller regelbundna.

De vanligaste hjälpbehoven är att sköta den personliga hygienen, medicinvård (dosett påfyllning, förnyande av resept/apteksbesök), vård av sår, borttagning av stygn, katetrering, införskaffande av hjälpmedel etc. Vi hjälper också till vid behov/önskan med mindre hemsysslor, t.ex. tillredande av morgonmål, butikshjälp eller kan ta en promenad ute tillsammans.

Vi hjälper också till på läkar- och andra undersökningsbesök, samt med att tura egenvårdaren på hens semesterdagar. Vi är en av Esbo stads godkända vårdsedelproducenter. Vi betjänar våra kunder på vardagar och weekender mellan kl. 8.00 – 21.00 och betjänar också våra kunder på svenska. Vid behov kan vi ordna ett gratis servicebehov/-kartläggningsbesök.

Vårt städteam gör såväl städningar hemma, på kontor och i affärslokaliteter. Städtjänster inklusive fönstertvätt, trädgårdsskötsel och snöskottning debiteras på timbasis.

 

Informationsskydd

Vårt bolags personregisters informationsskyddssammandrag (registersammandrag) finns ännu bara på finska under https://d-fence.fi/

 

Valvira

Vår vårdpersonal har alla Valvira tillstånd.